background

Eğitim Danışmanlığı

Eğitim, ülkemizde okul öncesi eğitim dediğimiz anasınıfları ile başlayıp sonu bitmek tükenmek bilmeyen bir yola kadar uzamaktadır. Anasınıfından sonra, zorunlu ilköğretim, lise, üniversite, master, doktora, mesleki birtakım kurslar ve programlar olarak yol devam edip gitmektedir. Eğitim artık son yüzyılımızın olmazsa olmazıdır.

Ancak gerek eğitim sistemimiz gerek bilişim çağının hızı gerekse gelişim dönemlerinin öğrenciler üzerindeki etkisiyle; çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkin bireyler olan akranlarımız zaman zaman bir takım eğitimsel, sosyal ya da psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumda da biz eğitim danışmanları sorunların neyden kaynaklandığını tespit ederek uygun terapi yöntemleriyle çözüm yollarına gitmekteyiz.

Sorunlu öğrencilerde, öğretmen veya veliler genellikle olumsuz ve reddedici bir tutum sergilerler. Oysa ki öğrencinin kapsanıp, kabullenilip, anlaşılmaya ihtiyacı vardır.

Hiçbir öğrenci başarısızlık duygusunu kabullenemez. Bu noktada öncelikli amaç, başarısızlığın nedeninin belirlenmesiyle birlikte, başarısızlık duygusunun inkarına yönelik oluşturulan düşünce ve davranışlar konusunda farkındalık yaratarak değişiklik oluşturmaktır.

Eğitim danışmanlığında;
 • Aile, okul görüşmeleri
 • EMDR Terapisi ile performans geliştirme
 • Koçluk yöntemleriyle motivasyon ve ego güçlendirme çalışmaları
Öğrencilerimize;
 • Okul ve ders başarısının sağlanması
 • Ders çalışma yöntemleri
 • Hedef belirleme ve hedefe ulaşma stratejilerinin öğrenilmesi
 • Zaman ve enerji yönetimi
 • Motivasyon ve konsantrasyon problemlerinin aşılması
 • Stres yönetimi
 • Sınavlarda başarılı olma
 • Sınav kaygısı ile başetme
 • Öğrenme ön yargılarının kaldırılması
 • Daha önce yaşanan olumsuz kayıtların yeniden işlenmesi
 • Öz güvenin geliştirilmesi
 • Odaklanma
 • Hatırlatıcı imgeler ile inancın güçlendirilip motivasyonun sağlanması
 • Gelecek şablonunun işlenmesi
 • Alan seçimi
 • Ödev yapmada isteksizliğin giderilmesi ve istikrarın sağlanması
 • Okula gitmek istememe sorunuyla baş etme
 • İlgi ve yeteneklerin belirlenmesi ve mesleki yönlendirme
 • Sınavlara hazırlık süresince performansı en üst düzeyde kullanma becerilerinin geliştirmesine yönelik çalışma yapılmaktadır.

Sohbete Başla
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?